Ritonavir och miljön: Minska läkemedelsavfall

Gustav Löfgren maj. 11 0

Ritonavir är ett läkemedel som används för att behandla HIV-infektioner, men det kan också ha en negativ inverkan på miljön. För att minska läkemedelsavfall är det viktigt att vi använder och förvarar dessa läkemedel på rätt sätt. Som konsumenter kan vi bidra genom att följa ordinerade doser och återlämna överblivna läkemedel till apoteken. Apoteken kan också spela en roll genom att erbjuda rådgivning och miljöanpassade alternativ för att minska miljöpåverkan. Tillsammans kan vi arbeta för en mer hållbar framtid och skydda vår miljö från skadliga kemikalier.

Mer info