Ciprofloxacin och Mental Hälsa: Potentiella Biverkningar att Vara Uppmärksam På

Ciprofloxacin och Mental Hälsa: Potentiella Biverkningar att Vara Uppmärksam På

Gustav Löfgren maj. 7 0

Ciprofloxacin är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakteriella infektioner. Men det är viktigt att vara medveten om att detta läkemedel kan ha potentiella biverkningar på vår mentala hälsa. Vissa personer kan uppleva ångest, depression, hallucinationer och till och med självmordstankar när de tar ciprofloxacin. Om du märker några av dessa symtom är det viktigt att du talar med din läkare så snart som möjligt. Tillsammans kan ni diskutera alternativa behandlingar och hitta en lösning som är säker och effektiv för dig.

Mer info