Integritetspolicy

Gustav Löfgren maj. 7 0

Allmänt

Kuralla Medicinbibliotek strävar efter att alltid skydda din personliga integritet och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter samlas in, används, delas och skyddas när du besöker och använder tjänsterna på vår webbplats.

Insamling av information

Vi samlar in personuppgifter när du frivilligt lämnar sådan information till vår webbplats, exempelvis när du anmäler dig för nyhetsbrev, kontaktar oss via e-post eller använder våra tjänster. Informationen som kan samlas in inkluderar, men är inte begränsad till, ditt namn, e-postadress, IP-adress och information om hur du använder vår webbplats.

Användning av information

De personuppgifter vi samlar in används för att förbättra innehåll och funktionalitet på vår webbplats, för att kunna svara på förfrågningar, samt för att kunna kommunicera med dig om nyheter och uppdateringar. Vi kan även använda informationen för interna analytiska syften, för att förbättra användarupplevelsen.

Delning av information

Dina personuppgifter kommer inte att säljas, bytas eller på annat sätt delas med tredje part utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag, för att skydda våra rättigheter eller för att uppfylla ett avtal vi har med dig.

Säkerhet

Vi värderar din personliga integritet högt och vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förändring, spridning eller förstörelse. Våra säkerhetssystem är utformade för att skydda mot risker både online och offline och vi uppdaterar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder i takt med att ny teknik och nya hot uppstår.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar, att de rättas eller raderas, samt att begränsa behandlingen av dem. Du har även rätt att motsätta dig behandlingen och har rätt till dataportabilitet enligt de villkor som specificeras i dataskyddslagstiftningen.

Kontaktinformation

För frågor gällande denna integritetspolicy eller för information om hanteringen av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss via e-post på [email protected] eller via post på följande adress: Gustav Löfgren, Kungsgatan 83, 753 21 Uppsala, Sverige.

Skriv en kommentar