GDPR Information

Gustav Löfgren maj. 7 0

Introduktion

Kuralla Medicinbibliotek är förbundet att skydda och respektera din integritet och dina personuppgifter. Denna sida ger information om hur Kuralla Medicinbibliotek samlar in, använder, lagrar och skyddar de personuppgifter som vi behandlar. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med all tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi förklarar hur du kan utöva dina rättigheter, inklusive rätten att invända mot vissa behandlingar. Genom att använda vår tjänst samtycker du till behandling av dina personuppgifter enligt denna policy.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du flera rättigheter som säkerställer att du har kontroll över dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, rätten att rätta felaktiga eller inaktuella uppgifter, rätten att få dina uppgifter raderade, rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter, rätten att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet. Majoriteten av dina rättigheter kan utövas utan kostnad och är tillgängliga för dig när som helst.

Inhämtande av personuppgifter

Kuralla Medicinbibliotek samlar in personuppgifter för att kunna erbjuda våra tjänster på bästa sätt. De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, IP-adress, användarbeteenden och andra uppgifter som kan vara nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster. Insamlingen sker genom direkt interaktion med dig som användare, såsom när du registrerar ett konto, kommunicerar med oss via e-post och när du använder vår webbplats och dess funktioner.

Användning av personuppgifter

De uppgifter som Kuralla Medicinbibliotek samlar in behandlas i syfte att tillhandahålla, underhålla och förbättra våra tjänster samt för att följa lagkrav. Vi använder till exempel personuppgifter för att hantera ditt konto, svara på förfrågningar, analysera och förbättra användarupplevelsen på vår webbplats, samt kommunicera relevant information om nya funktioner och erbjudanden.

Lagring och säkerhet av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras så länge som är nödvändigt för de ändamål de samlades in för. Kuralla Medicinbibliotek vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, förstörelse eller annan oönskad behandling av de uppgifter som vi förvarar.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna policy eller hur vi använder dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss via [email protected]. Ägare och ansvarig för personuppgifterna är Gustav Löfgren, med postadress Kungsgatan 83, 753 21 Uppsala, Sverige. Vi är förpliktade att svara på dina förfrågningar och ge dig information eller genomföra de åtgärder du begär gällande dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål.

Skriv en kommentar