Användarvillkor

Gustav Löfgren maj. 7 0

Inledning

Kuralla Medicinbibliotek välkomnar dig till vår webbplats. Den här sidan innehåller våra användarvillkor som styr din användning av vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och samtyckt till dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor vid behov, och vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna sida för att se till att du är uppdaterad om eventuella ändringar. Ändrade villkor kommer att träda i kraft direkt efter att de har publicerats på vår webbplats.

Användning av Innehåll och Tjänster

Det material och de tjänster som finns på Kuralla Medicinbibliotek är endast avsedda för informativa syften. Trots att vi strävar efter att tillhandahålla noggrann och aktuell information, tar vi inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet på vår webbplats. Användaren ansvarar själv för att utvärdera riktigheten och nyttan av informationen som tillhandahålls. All användning av informationen som erbjuds på webbplatsen är på användarens eget ansvar. Vi uppmanar användare att konsultera en läkare eller annan kvalificerad hälsovårdspersonal för medicinska råd och behandling.

Immateriella Rättigheter

Det innehåll som är tillgängligt på Kuralla Medicinbibliotek, inklusive texter, grafik, logotyper och annat, är skyddat av upphovsrätt och tillhör Kuralla Medicinbibliotek eller dess licensgivare. Inget material från webbplatsen får kopieras, reproduceras, säljas eller distribueras utan vårt skriftliga tillstånd. Användningen av webbplatsen beviljar inte användaren några rättigheter till de immateriella egendomarna som presenteras här.

Ansvarsbegränsning

Kuralla Medicinbibliotek eller någon av våra anställda, ledare, agenter eller andra representanter kommer inte att vara ansvariga för direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, bestraffande eller följdskador, inklusive utan begränsning, ekonomisk förlust, förlorad data, förlust av goodwill, arbetsstopp, datorfel eller funktionsstörningar, eller annan skada som uppstår från eller är relaterad till användningen eller oförmågan att använda vår webbplats eller de tjänster och information som tillhandahålls genom den.

Ändringar och Avslutande av Tjänster

Kuralla Medicinbibliotek förbehåller sig rätten att när som helst modifiera, upphöra tillhandahålla eller avlägsna vilket material eller tjänster som helst, tillfälligt eller permanent, utan föregående meddelande. Vi kommer inte att hållas ansvariga för ändringar eller för upphörande av tjänster.

Kontaktinformation

Vid frågor eller funderingar om dessa användarvillkor, tveka inte att kontakta oss via e-post: [email protected]. Postadress: Gustav Löfgren, Kungsgatan 83, 753 21 Uppsala, Sverige.

Skriv en kommentar